ZP/35/2017

Usługa serwisowania:

1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,

2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,

3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: