Korzystanie z telefonów i WiFi

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych

  • W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w pełni akceptuje się używanie przez pacjentów telefonów komórkowych oraz korzystanie z Internetu z wykorzystaniem prywatnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub komputer przenośny (typu laptop, notebook lub tablet).
  • Dostęp do Internetu jest zapewniony za pomocą sieci bezprzewodowej Wi – Fi w holu głównym na poziomie 1 budynku.
  • Korzystanie z telefonów i urządzeń mobilnych np. rozmowy telefoniczne, oglądanie filmów itp. nie może być uciążliwe dla innych pacjentów oraz personelu medycznego.
  • Należy dostosować się do uwag personelu medycznego o nie korzystaniu z telefonów w określonej strefie, aby nie zakłócać pracy aparatury medycznej oraz w określonej porze dnia, np. podczas obchodu lekarskiego, wykonywanych procedur medycznych oraz ciszy nocnej.
  • Zabrania się pacjentom/opiekunom nagrywania obrazu, dźwięku na terenie szpitala – dotyczy
    telefonów, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń.
  • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, kradzież telefonu i innych
    urządzeń mobilnych.