Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Ewa Witkowska
tel. kontaktowy: 42271- 1559 w dni robocze w godz. 12.00 – 14.00

Spotkania osób zainteresowanych z Pełnomocnikiem są możliwe w pokoju nr 2,
poziom 1, w budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego ICZMP
w dniach: wtorek, czwartek, w godz. 12.00 – 14.00.
Pełnomocnik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
bezpłatna infolinia 800 190 590, www.bpp.gov.pl, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel. 42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Telefony informacyjne dla pacjentów w Łódzkim OW NFZ
800 007 725 – bezpłatna infolinia „kolejkowa” codziennie (8.00-20.00)

Infolinia dla pacjentów od 8.00 do 20.00 codziennie
801 002 275 – dla telefonów stacjonarnych
42 299 92 75 – dla telefonów komórkowych i z zagranicy