Klinika Neurologii

Kierownika Kliniki: p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Łukasz Przysło
makieta_zdjecie_110_150
e-mail:

sek49@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 13 71
fax: 42 271 13 70
gdzie jesteśmy: ico_plany

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:

Klinika Neurologii prowadzi działalność diagnostyczną i terapeutyczną obejmującą pełen profil problematyki neurologii dziecięcej w tym: padaczka, bóle głowy, stwardnienie rozsiane i inne choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, choroby obwodowego układu nerwowego i mięśni, zaburzenia ruchowe, choroby uwarunkowane genetycznie, wady wrodzone układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce.

Osiągnięcia Kliniki

Publikacje pracowników Kliniki Neurologii ICZMP

 • Muntean DM, Thompson PD, Catapano AL, Stasiolek M, Fabis J, Muntner P, Serban MC, Banach M. Statin-associated myopathy and the quest for biomarkers: can we effectively predict statin-associated muscle symptoms? Drug Discov Today. 2017 Jan;22(1):85-96.
 • Hoffman-Zacharska D, Mazurczak T, Zajkowski T, Tataj R, Górka-Skoczylas P, Połatyńska K, Kępczyński Ł, Stasiołek M, Bal J. Friedreich ataxia is not only a GAA repeats expansion disorder: implications for molecular testing and counselling. J Appl Genet. 2016 Aug;57(3):349-55.
 • Skalski D, Wendorff J, Romanowicz H, Rysz A, Marchel A, Stasiołek M, Smolarz B. Associations between MDR1 C3435T polymorphism and drug-resistant epilepsy in the Polish population. Acta Neurol Belg. 2017 Mar;117(1):153-158.
 • Stasiołek M, Romanowicz H, Połatyńska K, Chamielec M, Skalski D, Makowska M, Smolarz B. Association between C3435T polymorphism of MDR1 gene and the incidence of drug-resistant epilepsy in the population of Polish children. Behav Brain Funct. 2016 Jul 8;12(1):21.
 • Mielczarek M, Michalska J, Polatyńska K, Olszewski J. An Increase in Alpha Band Frequency in Resting State EEG after Electrical Stimulation of the Ear in Tinnitus Patients-A Pilot Study. Front Neurosci. 2016 Oct 6;10:453. eCollection 2016.
 • Dziegiel P, Pula B, Kobierzycki C, Stasiolek M, Podhorska-Okolow M. Metallothioneins in Normal and Cancer Cells. Adv Anat Embryol Cell Biol. 2016;218:1-117.
 • Stasiolek M, Linker RA, Hayardeny L, Bar Ilan O, Gold R. Immune parameters of patients treated with laquinimod, a novel oral therapy for the treatment of multiple sclerosis: results from a double-blind placebo-controlled study. Immun Inflamm Dis. 2015 Jun;3(2):45-55.
 • Stasiolek M. The role of selected immunoregulatory cell populations in autoimmune demyelination. Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(1):25-33.
 • Balcerzyk A, Żak I, Emich-Widera E, Kopyta I, Iwanicki T, Pilarska E, Pienczk-Ręcławowicz K, Kaciński M, Wendorff J, Połatyńska K. The plasminogen activator inhibitor-1 gene polymorphism in determining the risk of pediatric ischemic stroke–case control and family-based study. Neuropediatrics. 2011 Feb;42(2):67-70. doi: 10.1055/s-0031-1279785.
Wykonywane zabiegi:

diagnostyczna punkcja lędźwiowa

Procedury unikatowe w skali kraju:

Program: „Leczenie stwardnienia rozsianego u dzieci”
Program prowadzony na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Program terapeutyczny obejmuje leczenie dzieci z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (postać rzutowo-remisyjna). Kwalifikowane są dzieci bez dolnej granicy wieku. Obecnie możliwe jest prowadzenie leczenia Interferonem Beta 1 A lub Octanem Glatirameru. Wymagana jest wstępna kwalifikacja do Programu na podstawie dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych rezonansu magnetycznego.
Hospitalizacje w ramach programu odbywają się w trybie jednodniowym.
Szczegółowe informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące zasad kwalifikacji, wymaganych dokumentów, trybu hospitalizacji i zasad odbioru leku można uzyskać w Klinice Neurologii lub telefonicznie pod numerem: 42 271 13 71.

Program: „Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym”
Program prowadzony na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
Program terapeutyczny leczenia spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzony jest w Klinice Neurologii ICZMP w Łodzi od kilkunastu lat.
Terapia finansowana przez NFZ prowadzona jest z użyciem toksyny botulinowej typu A. Podania domięśniowe preparatu powtarzane są w sposób cykliczny. Do programu kwalifikowane są dzieci bez względu na wiek, z postacią spastyczną MPDz o rożnym stopniu nasilenia, po uprzednim uzyskaniu skierowania od neurologa.
Szczegółowe informacje dla rodziców i opiekunów pacjentów dotyczące stosowanej metody oraz zasad kwalifikacji do programu można uzyskać w Klinice Neurologii lub telefonicznie pod numerem: 42271-1371.

Zastosowanie kanabinoidów w padaczce lekoopornej i w lekoopornych objawach neurologicznych
Ostatnie artykuły opublikowane w prestiżowych czasopismach neurologicznych (Epilepsia, Neurology, Epilepsy & Behavior) potwierdzają wysoką skuteczność kanabinoidów w leczeniu lekoopornych schorzeń neurologicznych takich jak padaczka, spastyczność, ból neurogenny, zaburzenia ruchowe (pląsawica, drżenie, dyskinezy).
Od kilku lat z dobrym efektem wykorzystuje się działanie kanabinoidów w stwardnieniu rozsianym. Obok przewlekłych chorób neurologicznych pozytywny efekt kanabinoidów obserwuje się także w innych schorzeniach o podłożu autoimmunologicznym.

Aktualnie badania dotyczące terapeutycznego wykorzystania kanabinoidów prowadzone są w większości wiodących ośrodków naukowych na świecie. Rośnie również liczba badań wskazujących na ich pozytywne właściwości lecznicze. Obecnie prowadzone badania wskazują na potencjalną rolę kanabinoidów w modyfikowaniu przebiegu wielu chorób o podłożu neurozwyrodnieniowym.

Celem naszego badania jest ocena skuteczności stosowania kanabinoidów w terapii wspomagającej padaczki lekoopornej i innych lekoopornych objawach neurologicznych.

Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej ICZMP i przewiduje przeprowadzenie badania wśród pacjentów z padaczką lekooporną, jak również
z lekoopornymi objawami spastyczności i zaburzeń ruchowych.

Terapia immunomodulacyjna stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży
Klinika Neurologii ICZMP jako jedyny ośrodek pediatryczny w województwie łódzkim prowadzi program lekowy Ministerstwa Zdrowia „Leczenie stwardnienia rozsianego”. Ponadto Klinika bierze aktywny udział w badaniach klinicznych nad zastosowaniem nowych leków u dzieci i młodzieży cierpiących na stwardnienie rozsiane. Ma to ogromne znacznie ze względu na bardzo ograniczony obecnie zakres terapii tej choroby u pacjentów pediatrycznych.

Personel lekarski:
 • dr hab. n med. Mariusz Stasiołek
 • dr n med. Dorota Sokołowska – z-ca Kierownika Kliniki
 • prof. dr hab. n med. Janusz Wendorff – starszy asystent
 • dr n med. Katarzyna Połatyńska – adiunkt
 • dr n med. Łukasz Przysło – adiunkt
 • lek. med. Ewa Andrzejewska – asystent
 • lek. med. Maciej Chamielec – starszy asystent
 • lek. med. Marek Nadolski – starszy asystent
 • dr n med. piotr Sokołowski – starszy asystent
 • mgr rehabilitacji – Adam Markiewicz

Pracownia Elektrofizjologii:

 • dr n med. Michał Fila – adiunkt
 • Mariola Żłobeczka – starszy technik elektrofizjologii
 • Beata Piętos – starszy technik elektrofizjologii
 • Igor Świerczyński – technik elektrofizjologii
Personel pielęgniarski:
 • mgr Anna Olczyk – pielęgniarka oddziałowa
 • mgr pedagogiki – 2 osoby
 • z tyt. licencjata – 6 osób
 • starsza pielęgniarka 8 osób
Personel pozostały:

starsza sekretarka medyczna -1 osoba

Dane statystyczne kliniki:

za rok 2016

 • ilość hospitalizacji – 1518
 • śr. ilość pacjentów w m-cu – 126
 • śr. czas hospitalizacji – 3,75 dnia

data ostatniej aktualizacji: iaR©5.05.2017