10/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pielęgniarki operacyjne w Bloku Operacyjnym Pediatrycznym

 

 1. Do zadań pielęgniarki operacyjnej należeć będzie:
  1. Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych we współpracy z pielęgniarką asystującą (pielęgniarka asystująca pomaga pielęgniarce instrumentującej).
  2. Przygotowanie sal operacyjnych do zabiegów zgodnie z rodzajem zabiegu i techniką operacyjną oraz wymogami aseptyki i antyseptyki.
  3. Przeliczanie narzędzi i igieł chirurgicznych, materiału opatrunkowego i bielizny operacyjnej przed, w czasie i po operacji.
  4. Obsługa sprzętu i aparatury medycznej.
  5. Realizacja śródoperacyjnych zleceń lekarskich.
  6. Współpraca z zespołem operacyjnym i anestezjologicznym.
  7. Zabezpieczenie materiału biologicznego pobieranego śródoperacyjnie do badań laboratoryjnych i przekazanie do przesłania do zakładu diagnostyki wraz z wymaganą dokumentacją.
  8. Przestrzeganie procedur pielęgniarskich i procedur higieny szpitalnej oraz procedur postępowania obowiązujących bloku operacyjnym.
  9. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bloku operacyjnym.
  10. Przestrzeganie praw pacjenta i ochrona danych osobowych.
  11. Bezpieczne przechowywanie i postępowanie z lekami i środkami dezynfekcyjnymi, zestawami sterylnymi.
 2. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie medyczne
 2. Aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagania pożądane:

 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 1. Rzgowska 281/289 – pok. 38 tel. 42 271 11 99 lub 42 271 15 35
 • pocztą na adres Instytut CZMP Naczelna Pielęgniarka 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro47@iczmp.edu.pl