KLINIKA REHABILITACJI

p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Marcin Machnia
   
e-mail:

sek53@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 15 01
fax:  
gdzie jesteśmy: ico_plany

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:

Klinika Rehabilitacji prowadzi działalność leczniczą w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Przyjmuje pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia. Dzieci w Klinice mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi wspomaganymi fizykoterapią, hydroterapią, neurologopedią, konsultacjami z psychologiem oraz terapią zajęciową.

Praca całego zespołu rehabilitacyjnego dąży do tego aby nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w zakresie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

Osiągnięcia Kliniki
 • Katarzyna Szaflik, Joanna Hładuńska, Eliza Pilarz, Jadwiga Moll.
  Jakość życia pacjentów po operacji wrodzonej wady serca – nowy aspekt oceny odległych wyników leczenia Standardy Med Pediatr 2015 : 12, 2, 244-248
 • Daria Tomczyk, Eliza Pilarz, Marcin Tkaczyk.
  Obawy rodziców dzieci poddawanych badaniu cystograficznemu
  W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Łódź, 24-26 maja 2015r.: 36, poz.p3-2
 • Eliza Pilarz, Susan Afshari, Marcin Tkaczyk.
  Proces przekazywania chorych spod opieki nefrologa dziecięcego do nefrologa dla osób dorosłych – wyniki wstępne
  W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Łódź, 24-26 maja 2015r.: 22, poz.u4-1
 • Maria Koziarkiewicz, Anna Taczalska, Eliza Pilarz, Anna Pałka, Anna Piaseczna-Piotrowska.
  Quality of life and satisfaction rates in parents of children with congenital defects requiring long term hospitalization
  W: 16th Congress of the European Paediatric Surgeons’ Association EUPSA, Ljubijana, Slovenia, 17th-20th June 2015: 281, PW-GE5-0204
 • Marcin Machnia, Natalia Cichoń, Elżbieta Miller Zindywidualizowana terapia polem magnetycznym niskich częstotliwości na przykładzie zespołu de Quervaina – Fizjoterapia Polska,  2015; 15(4):116-122
 • Michał Starosta, Marta Niwald, Marcin Machnia, Elżbieta Miller Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku  – Aktualności Neurologiczne 2015, 15 (2), 99–102
 • Marta Niwald, Marcin Machnia, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Miller Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu–charakterystyka kliniczna i diagnostyka. – Magdalena Sabiniewicz,  Aktualności Neurologiczne, 2015; 15 (1): 35-40.
Wykonywane zabiegi:
 • indywidualna terapia metodami neurofizjologicznymi (in. NDT Bobath, ter, Vojty, PNF) ;
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia chodu z wykorzystaniem LokoHelp lub bieżni wodnej
 • ćwiczenia w wodzie (koncepcja Halliwick, PNF)
 • fizykoterapia (elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia i in.)
 • zajęcia neurologopedyczne i psychologiczne
 • nauka oraz doskonalenie czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej
Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:

lek. Maria Malczewska (spec. rehabilitacji medycznej, pediatra)
dr n. med. Marcin Machnia (spec. rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej)

Personel pielęgniarski:
Personel pozostały:

Fizjoterapeuci:

mgr Paulina Antosiak
mgr Małgorzata Baleja
mgr Katarzyna Dyko
tech. Ewa Gajos
tech. Jarosław Misiewicz
mgr Kinga Pawłowska
mgr Adam Płusajski
mgr Karolina Urazińska
mgr Aleksandra Wasilewska
mgr Grażyna Zielińska
mgr Beata Rapalska
mgr Ewa Szutenbach
mgr Ewelina Leśniak-Monikowska

Psycholog kliniczny:
Dr n. med.  Eliza Pilarz

Neurologopeda:
mgr Beata Rapalska

Terapeuta zajęciowy:
tech. Jolanta Grobelska

Dane statystyczne kliniki:

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015