Klinika Otolaryngologii

p.o. Kierownika Kliniki:  prof. dr hab.n.med. Wiesław Konopka
makieta zdjecie 110 150 - Klinika Otolaryngologii
e-mail:

@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 – 1481
fax: 42 271
gdzie jesteśmy: ico plany - Klinika Otolaryngologii

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:

Działalność Kliniki Otolaryngologii ICZMP obejmuje diagnostykę i leczenie chorób w zakresie uszu, nosa, gardła i krtani.

 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu słuchu i narządu równowagi,
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa (operacje przegrody nosa) i zatok przynosowych
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła (operacje usunięcia migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych czy zmniejszenie migdałków podniebiennych)
 • diagnostyka i leczenie nagłych przypadków: urazy w zakresie głowy i szyi, ciała obce dróg oddechowych i przełyku,
 • ostre schorzenia zapalne i ich powikłania
 • leczenie operacyjne chorób krtani
 • diagnostyka endoskopowa w zakresie górnych dróg oddechowych u dzieci
 • protezowanie słuchu u dzieci
 • diagnostyka i leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości

BAHA

Klinika posiada pracownie: audiometrii i protetyki słuchu, obiektywnych badań narządu słuchu,  rynomanometrii  i  badania układu równowagi.

Prowadzona jest diagnostyka audiologiczna obejmująca obiektywne ( rejestracja wywołanych słuchowych potencjałów z pnia mózgu BERA, emisje otoakustyczne – OAE,  audiometria impedancyjna – tympanometria) i subiektywne (audiometria tonalna progowa, audiometria słowna, audiometria w wolnym polu, audiometria behawioralna) metody badania słuchu. Obiektywne badania słuchu wykonywane są w śnie fizjologicznym i farmakologicznym. Diagnostyka układu równowagi wykonywania jest miedzy innymi z zastosowaniem videonystagmografii, elektronystagmografii i posturografii

Osiągnięcia Kliniki

Opracowanie programu leczenia głuchoty z zastosowaniem wszczepienia implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości (BAHA)

Wykonywane zabiegi:
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego (operacje w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, myringoplastyki, leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego z zastosowaniem drenów wentylacyjnych)
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych, operacje usunięcia torbieli środkowych i bocznych szyi
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa (operacje przegrody nosa) i zatok przynosowych
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła (usuniecie migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych, zmniejszenie migdałków podniebiennych)
 • operacje usunięcia ciał obcych dróg oddechowych i przełyku,
 • leczenie operacyjne chorób krtani
 • diagnostyka endoskopowa w zakresie górnych dróg oddechowych u dzieci
 •  leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości BAHA
Procedury unikatowe w skali kraju:

Operacyjne leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i implantów zakotwiczonych w kości (BAHA)

Personel lekarski:
 • Kierownik Kliniki – prof. zw. dr hab. med. Wiesław Konopka
 • Sekretariat Kliniki 42 271 14 81, e-mail: sek48@iczmp.edu.pl
 • o. Z-cy Kierownika Kliniki, lek. med. Małgorzata Strużycka
 • Asystenci: telefon 42 271 14 86
 • Dr n. med. Tomasz Gęsicki
 • Dr n. med. Renata Pepaś
 • Dr n. med. Agata Makowska Piontek
 • Dr n. med. Małgorzata Śmiechura
 • Rezydenci:
 • lek. med. Renata Gawlik
 • lek. med. Katarzyna Szymkowiak
Personel pielęgniarski:

Pielęgniarka oddziałowa: Beata Olczyk,  tel. 42 271 14 84

Pielęgniarki:   tel. 42 271 14 85

Izabela Heleniak

Maria Krzywicka

Małgorzata Pakowska

Joanna Gajdzicka

Bożena Bilicka

Ewa Wrzesińska

Beata Walter

Danuta Frydrychowska

Małgorzata Chmielińska

Personel pozostały:

Sekretarka medyczna Maria Wierzbicka

Technik audiometrii, protetyk słuchu – mgr Małgorzata Rzymska

Dane statystyczne kliniki:

1811 pacjentów leczonych  w 2016 roku

1227-przeprowadzonych operacji w roku 2016,

Średni czas pobytu pacjenta 2-3 dni


data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015