Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych

p.o. Kierownika Kliniki:  p.o. Kierownika – dr. n. med. Marek Maciejewski
  makieta zdjecie 110 150 - Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
e-mail:

sek67@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 15 91
   
gdzie jesteśmy: ico plany - Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:
 1. Diagnostyka i leczenie.
 1. Powszechnie znane odrębności dotyczące oceny EKG u kobiet powodują potrzebę oparcia diagnostyki choroby wieńcowej na technikach obrazowych, w tym głównie na echokardiografii obciążeniowej wysiłkowej i dobutaminowej. W wybranych sytuacjach klinicznych wykonywane jest Angio-CT serca, w tym naczyń wieńcowych. Chorzy wymagający koronarografii kierowani są do innych ośrodków w trybie zależnym od stanu klinicznego.
 2. W diagnostyce nadciśnienia tętniczego wykorzystywane jest poza echokardiografią /indeks masy lewej komory, ew. następstwa choroby nadciśnieniowej/ monitorowanie 24 godzinne.
 3. Diagnostyka wad zastawkowych oparta jest na echokardiografii przezklatkowej, w wybranych przypadkach przezprzełykowej i obciążeniowej. W przypadku podejrzenia dysfunkcji protezy zastawkowej, zgodnie z przyjętymi standardami, stosowana jest tomografia komputerowa.
 4. Ocena kardioonkologiczna oparta jest na badaniu echokardiograficznym oraz monitorowaniu elektrokardiograficznym.
 5. U pacjentów z wrodzonymi wadami serca, poza echokardiografią klasyczną i przezprzełykową wykorzystuje się monitorowanie elektrokardiograficzne, próby obciążeniowe oraz tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

Leczenie oparte jest na aktualnych zaleceniach towarzystw naukowych.

 1. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
 1. Dużą uwagę przykładamy do analizy epidemiologicznej, zwłaszcza do oceny czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i poinformowaniu chorego /forma rozmowy, pogadanki, także zaleceń pisemnych/ o koniecznych zmianach w jego codziennym życiu. Dotyczy to zwłaszcza diety i racjonalnego wysiłku fizycznego.
 2. W planach znajduje się przygotowanie w formie elektronicznej i drukowanej broszury dotyczącej prewencji chorób sercowo-naczyniowych u kobiet. W stadium prac organizacyjnych znajduje się rejestr  chorych, który pozwoli na statystyczne opracowanie materiału gromadzonego w klinice.

 

Osiągnięcia Kliniki
 • w ciągu 3 miesięcy działania Kliniki wprowadzono wszystkie zaplanowane procedury diagnostyczne
Wykonywane zabiegi:
 • Echokardiografia przezprzełykowa, wykonywana będzie także śródzabiegowa echokardiografia przezprzełykowa jako monitorowanie przezzkórnego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej
 • Echokardiografia obciążeniowa /wysiłkowa i dobutaminową/
Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:

Asystenci, telefony: pokój lekarski 42 271 15 98; lekarz dyżurny 42 271 15 93

 • Dr n. med. Marek Maciejewski
 • Dr hab. n. med. Agata Bielecka – Dąbrowa
 • Dr n. med. Piotr Chruściel
 • Dr n. med. Magdalena Rembek – Wieliczko
 • Dorota Mrozowska
 • Marek Rybak
 • Anna Szwedzińska
 • Dr n. med. Anna Cichocka – Radwan
 • Agata Bikiewicz
 • Anna Maćczak
Personel pielęgniarski:
 • Mgr pielęgniarstwa Aleksandra Ochlik pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej tel. 42 271 15 94
 • Magister pielęgniarstwa – 3,
 • Licencjat pielęgniarstwa – 5,
 • Starsza pielęgniarka – 3
Personel pozostały:
 • Starsza sekretarka medyczna – Anna Fiszer
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika dysponuje 27 łóżkami, w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego
Pracownia Niewydolności Serca
 • Kierownik Prof. nadzw. Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015