ZP/56/2017

Dostawa aparatury medycznej – aparatów do znieczulania, pulsoksymetrów, modułów IBP oraz systemu centralnego monitorowania dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: