ZP/60/2017

Dostawa sprzętu aspiracyjno-próżniowego do pobierania materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: