ZP/68/2017

Dostawa zastawki stosowanej w zabiegach kardiologicznych dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: