ZP/91/2017

Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów z krwi, płynów ustrojowych i płynu mózgowo-rdzeniowego z dzierżawą aparatu do hodowli i detekcji wzrostu oraz zestawów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z dzierżawą analizatora bakteriologicznego dla Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: