ZP/72/2017

Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: