ZP/86/2017

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: