ZP/95/2017

Dostawa narzędzia badawczego neurodiagnostyki obrazowej działającej w oparciu o 3-teslową instalację rezonansu magnetycznego dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: