19/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko

konserwatora  

w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej

 

Opis stanowiska:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowym działaniu aparatury medycznej użytkowanej w Instytucie
 2. Rejestracja i sporządzanie dokumentów w zakresie zgłoszonych awarii.
 3. Prowadzenie oględzin i przeglądów eksploatowanych urządzeń
 4. Zwracanie uwagi na prawidłowość eksploatacji urządzeń podlegających nadzorowi konserwacyjno-technicznemu
 5. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi
 6. Wnioskowanie w oparciu o własną wiedzę i kompetencje o konieczności napraw aparatury przez wykonawców  zewnętrznych lub o wycofaniu z eksploatacji
 7. Wykonywanie prac montażowych i naprawczych w zakresie możliwym do wykonania w Instytucie i przy współudziale pracowników Sekcji Eksploatacji Technicznej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe.
 2. Doświadczenie w pracy przy naprawach aparatury medycznej mile widziane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.