ZP/87/2017

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do krioterapii noworodków oraz do podaży tlenku azotu dla Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: