ZP/101/2017

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: