ZP/102/2017

Dostawa odczynników diagnostycznych, krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zestawów do oznaczania alleli związanych z celiakią wraz z dzierżawą dodatkowego wyposażenia, zestawów do oznaczania kwasu wanilinomigdałowego w moczu metodą kolumienkową oraz zestawów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora bakteriologicznego dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: