Informacja dla osób głuchoniemych

Dostępne środki komunikowania się z poradniami Instytutu CZMP:

  • kontakt za pomocą poczty elektronicznej  poradnia@iczmp.edu.pl ,
  • przesłanie faksu na numer  42 271 – 16 – 34 ,
  • przy kolejnej wizycie u lekarza specjalisty, skorzystanie z  e-rejestracji , dostępnej na  stronie internetowej www.iczmp.edu.pl , w zakładce „ Dla Pacjenta”
  • przesłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

93 – 338 Łódź

( z podaniem nazwy poradni lub kliniki, do której jest adresowana wiadomość oraz danych pacjenta tzn.: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania )