ZP/103/2017

Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: