ZP/110/2017

Dostawa aparatury medycznej dla Działu Centralnej Sterylizatornii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi oraz Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: