ZP/111/2017

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową urządzeń drukujących zamawiającego oraz systemem identyfikacji dla Instytutu „CZMP” 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: