ZP/112/2017

Prace Remontowe mające na celu modernizację pomieszczeń Działu Centralnej Sterylizatornii oraz innych pomieszczeń Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: