ZP/113/2017

Dostawa zestawów odczynnikowych i sprzętu zużywalnego do wykonania badań ogólnych moczu wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu analitycznego do badań właściwości fizyko-chemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu oraz podłóż do hodowli drobnoustrojów i płytek odciskowych wraz z aplikatorem dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: