ZP/117/2017

Dostawa urządzeń i akcesoriów do iniekcji i infuzji, cewnikowania i drenażu jam ciała, akcesoriów do wsparcia oddechowego i akcesoriów do badań EKG dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: