ZP/133/2017

Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: