ZP/137/2017

Zakup serwerów oraz przestrzeni na przechowywanie danych w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie dziecięcej opieki zdrowotnej (DOK) dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: