ZP/138/2017

Dostawa echokardiografu stacjonarnego dla Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: