ZP/140/2017

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu TECOTHERM dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2017r

Rozstrzygnięcie: