ZP/143/2017

Dostawa aparatury medycznej – stanowisk termicznych dla noworodków, aparatu USG, KTG i pulsoksymetru dla Bloków Porodowych oraz Izby Przyjęć Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: