ZP/151/2017

Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu „CZMP” oraz hotelu Eskulap z wyłączeniem budynków.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: