ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

    Archiwum:
2017,2016201520142013

 

2018.07.19 ZP/77/2018 Dostawa mebli i wyposażenia dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.07.16 ZP/74/2018 Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej wraz z akcesoriami do jej podawania dla Instytutu “CZMP”.
2018.07.13 ZP/72/2018 Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego na rzecz Instytutu „CZMP”.
2018.07.13 ZP/69/2018 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.07.13 ZP/70/2018 Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.
2018.07.09 ZP/71/2018 Usługa transportu sanitarnego dla Instytytu „CZMP”.
2018.07.05 ZP/68/2018 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.29 ZP/67/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2018.06.28 ZP/64/2018 Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) dla Instytutu „CZMP”
2018.06.26 ZP/54/2018 Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) dla Instytutu „CZMP”
2018.06.26 ZP/66/2018 Dostawa trastuzumabu i bevacyzumabu w postaciach do podania parenteralnego wykorzystywanych do leczenia nowotworów dla Instytutu „CZMP”
2018.06.21 ZP/60/2018 Dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
2018.06.19 ZP/57/2018 Dostawa pegfilgrastminy w roztworze do wstrzykiwań dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.19 ZP/59/2018 Dostawa odczynników do aparatu QuantStudio 3D Digital PCR dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2018.06.14 ZP/61/2018 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.14 ZP/62/2018 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.11 ZP/58/2018 Prace instalacyjne w zakresie gazów medycznych, wod-kan oraz poczty pneumatycznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018.06.07 ZP/56/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
2018.06.05 ZP/55/2018 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.05.30 ZP/52/2018 Dostawa ekulizumabu stosowanego w ramach programu lekowego leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
2018.05.30 ZP/50/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2018.05.28 ZP/51/2018 Dostawa siatek chirurgicznych i zestawów stosowanych w leczeniu zaburzeń statyki narządów rodnych i żeli zapobiegającym zrostom dla Instytutu „CZMP”.
2018.05.25 ZP/53/2018 Dostawa leków wykorzystywanych w programach lekowych leczenia chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.05.24 ZP/49/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
2018.05.23 ZP/48/2018 Dostawa zestawów odczynnikowych z zakresu diagnostyki serologicznej chorób zakaźnych, badań hormonalnych, boreliozy i krztuśca, zestawów ELISA do oznaczeń IGFBP-3 oraz testów do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE – panel mleko i gluten, wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2018.05.07 ZP/46/2018 Usługa odbioru odpadów wyworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.04.27 ZP/45/2018 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.24 ZP/47/2018 Dostawa igieł iniekcyjnych jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2018.04.19 ZP/43/2018 Dzierżawa laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) dla Instytutu „CZMP”
2018.04.19 ZP/44/2018 Dostawa pampersów, pieluch jednorazowych, bielizny pościelowej oraz koszul położniczych i operacyjnych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.16 ZP/35/2018 Dostawa osprzętu do badań urodynamicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatu do pomiaru i analizy pH dla Instytutu „CZMP”
2018.04.16 ZP/16/2018 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.04.13 ZP/41/2018 Dostawa sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w ramach procedur wysokospecjalistycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.11 ZP/38/2018 ZP/38/2018 – Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.10 ZP/42/2018 ZP/42/2018 – Dostawa środków dietetycznych specjalnego znaczenia, środków leczniczych i akcesoriów stosowanych w żywieniu doustnym, dojelitowym i pozajelitowym oraz leków dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.05 ZP/37/2018 ZP/37/2018 – Dostawa zastawek ciśnieniowych oraz drenów komorowych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”.
2018.04.04 ZP/34/2018 ZP/34/2018 – Dostawa leków wykorzystywanych w programach lekowych leczenia chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.03 ZP/36/2018 ZP/36/2018 – Usługa odbioru odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.03.29 ZP/40/2018 ZP/40/2018 – Usługa serwisowania: 
1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 
2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 
3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A., 
4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,  dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2018.03.27 ZP/33/2018 ZP/33/2018 – Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.16 ZP/32/2018 ZP/32/2018 -Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE dla pojedynczych alergenów wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.15 ZP/31/2018 ZP/31/2018 Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.03.14 ZP/30/2018 ZP/30/2018 – Dostawa okulistycznego optycznego tomografu koherentnego dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP”.
2018.03.13 ZP/23/2018 ZP/23/2018 – Dostawa mechanicznych zastawek serc dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.12 ZP/29/2018 ZP/29/2018 – Roboty budowlane mające na celu remont Klinik Instytutu „CZMP” .
2018.03.09 ZP/24/2018 ZP/24/2018 – DOSTAWA HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI DO JEJ PODAWANIA DLA INSTYTUTU „CZMP”.
2018.03.07 ZP/28/2018 ZP/28/2018 – Dostawa opatrunków specjalistycznych, substytutu opony twardej i protez uzupełniających ubytki kości czaszki dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.02 ZP/22/2018 ZP/22/2018  Dostawa kriostatu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.03.02 ZP/21/2018 ZP/21/2018 – Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z budową lądowiska dla helikopterów.
2018.02.27 ZP/10/2018 ZP/10/2018 Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.02.27 ZP/20/2018 ZP/20/2018 – Dostawa implantów ślimakowych i procesorów słuchu dla Instytutu „CZMP”
2018.02.20 ZP/18/2018 ZP/18/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów parametrów krytycznych serii ABL 800 firmy Radiometer wraz z umową serwisową i analizatora kasetowego ABL 90 będących własnością Instytutu „CZMP” oraz zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 4 analizatorów parametrów krytycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.02.20 ZP/13/2018 ZP/13/2018 – Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.14 ZP/14/2018 ZP/14/2018 – Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej i długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/15/2018 ZP/15/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/17/2018 ZP/17/2018 – Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/8/2018 ZP/8/2018 – Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą 2 analizatorów, systemu back up, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego oraz odczynników do manualnej metody oznaczania grup krwi i wskaźnika Rh dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/12/2018 ZP/12/2018 – Dostawa leków w programach lekowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/5/2018 ZP/5/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitorów wykorzystywanych w klinikach Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/7/2018 ZP/7/2018 – Dostawa leków w programach lekowych oraz zaopatrzenia w immunoglobulinum humanum anty-D dla Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/2/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/9/2018 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/6/2018 Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego, testów do oznaczania 17-OH progesteron metodą Elisa, autoprzeciwciał metodą CLIA oraz przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE (paneli) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP”
2018.01.23 ZP/11/2018 Dostawa preparatów żywieniowych dla pacjentów żywionych dojelitowo – diety RTF dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.01.22 ZP/3/2018 Dostawa materiałów szewnych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.09 ZP/1/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Klinik Instytutu „CZMP”