ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

    Archiwum:
2017,2016201520142013

 

2018.03.16 ZP/32/2018 ZP/32/2018 -Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE dla pojedynczych alergenów wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.15 ZP/31/2018 ZP/31/2018 Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.03.14 ZP/30/2018 ZP/30/2018 – Dostawa okulistycznego optycznego tomografu koherentnego dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP”.
2018.03.13 ZP/23/2018 ZP/23/2018 – Dostawa mechanicznych zastawek serc dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.12 ZP/29/2018 ZP/29/2018 – Roboty budowlane mające na celu remont Klinik Instytutu „CZMP” .
2018.03.09 ZP/24/2018 ZP/24/2018 – DOSTAWA HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI DO JEJ PODAWANIA DLA INSTYTUTU „CZMP”.
2018.03.07 ZP/28/2018 ZP/28/2018 – Dostawa opatrunków specjalistycznych, substytutu opony twardej i protez uzupełniających ubytki kości czaszki dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.02 ZP/22/2018 ZP/22/2018  Dostawa kriostatu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.03.02 ZP/21/2018 ZP/21/2018 – Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z budową lądowiska dla helikopterów.
2018.02.27 ZP/10/2018 ZP/10/2018 Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.02.27 ZP/20/2018 ZP/20/2018 – Dostawa implantów ślimakowych i procesorów słuchu dla Instytutu „CZMP”
2018.02.20 ZP/18/2018 ZP/18/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów parametrów krytycznych serii ABL 800 firmy Radiometer wraz z umową serwisową i analizatora kasetowego ABL 90 będących własnością Instytutu „CZMP” oraz zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 4 analizatorów parametrów krytycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.02.20 ZP/13/2018 ZP/13/2018 – Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.14 ZP/14/2018 ZP/14/2018 – Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej i długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/15/2018 ZP/15/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/17/2018 ZP/17/2018 – Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/8/2018 ZP/8/2018 – Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą 2 analizatorów, systemu back up, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego oraz odczynników do manualnej metody oznaczania grup krwi i wskaźnika Rh dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/12/2018 ZP/12/2018 – Dostawa leków w programach lekowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/5/2018 ZP/5/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitorów wykorzystywanych w klinikach Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/7/2018 ZP/7/2018 – Dostawa leków w programach lekowych oraz zaopatrzenia w immunoglobulinum humanum anty-D dla Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/2/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/9/2018 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/6/2018 Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego, testów do oznaczania 17-OH progesteron metodą Elisa, autoprzeciwciał metodą CLIA oraz przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE (paneli) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP”
2018.01.23 ZP/11/2018 Dostawa preparatów żywieniowych dla pacjentów żywionych dojelitowo – diety RTF dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.01.22 ZP/3/2018 Dostawa materiałów szewnych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.09 ZP/1/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Klinik Instytutu „CZMP”