ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

    Archiwum:
2018,2017,2016201520142013

 

2019.01.10 ZP/4/2019 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”.
2019.01.09 ZP/5/2019 Remont korytarza Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2019.01.08 ZP/2/2019 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2019.01.04 ZP/3/2019 DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN LUDZKICH DLA INSTYTUTU „CZMP”