Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Stowarzyszenie na Rzelogo1cz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej o zasięgu ogólnopolskim, z siedzibą w Łodzi, w ICZMP,  zarejestrowane zostało w 2006 roku.  Jest organizacją pożytku publicznego, zrzesza lekarzy różnych specjalności m.in. pediatrów, kardiologów dziecięcych, położników, ginekologów –  zajmujących się diagnostyką prenatalną.

Naszym celem jest przede wszystkim działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentek z ciążą zagrożoną ryzykiem urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca lub innymi wadami wrodzonymi. Także promocja  kardiologii prenatalnej wśród lekarzy, w szczególności położników i ginekologów, ich szkolenie w tej dziedzinie oraz wspieranie i upowszechnianie wyników  badań naukowych w zakresie kardiologii prenatalnej.  Prowadzimy wartościową wymianę doświadczeń praktycznych z badań prenatalnych kobiet w ciąży –  między lekarzami i ośrodkami referencyjnymi w całej Polsce.

Tym celom służą organizowane przez Stowarzyszenie konferencje naukowe „Kardio-prenatal”, z udziałem specjalistów z Polski i ze świata. W październiku 2014 planujemy już VI konferencję z tego cyklu. Organizujemy szkolenia dla lekarzy, kursy, zajęcia praktyczne oraz praktyki w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP. Konsultujemy wydawanie lekarzom certyfikatów umiejętności przyznawanych przez PTU.

Wydajemy kwartalnik naukowo-informacyjny „Kardiologia Prenatalna ECHO PŁODU” w którym publikujemy prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne autorów polskich i zagranicznych. Pismo ukazuje się w wersji drukowanej oraz w elektronicznej (newsletter).

Wszelkie informacje o naszym działaniu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kardiologia-prenatalna.org.pl

Opracowanie: Rzecznik Stowarzyszenia red. Marek Lipiński (Maj 14, 2014)