Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 zeman Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
e-mail:

sek31@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1381
fax: 42271-1380
fax: 42271-1390

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Leokadia Bąk-Romaniszyn
 • Marcin Tkaczyk
 • Krzysztof Zeman
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 • Jarosław Paśnik
 • Małgorzata Wiśniewska-Ligier, prof. ICZMP
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Jerzy Arendarczyk
 • Arkadiusz Andrzejewski
 • Agnieszka Blomberg
 • Agnieszka Cywińska–Bernas
 • Sławomir Chrul
 • Anna Jander
 • Zbigniew Krenc
 • Wojciech Mazurowski
 • Barbara Puczko-Nogal
 • Anna Rogowska-Kalisz
 • Dorota Szałowska-Woźniak
 • Krzysztof Siniewicz
 • Dorota Sułat-Syncerek
 • Magdalena Wiszniewska
 • Marzenna Wosik-Erenbek
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

Badania nad czynnikami prognostycznymi w ostrym uszkodzeniu nerek u dzieci. Uszkodzenie nerek po zabiegach diagnostycznych kardiologii inwazyjnej i zabiegach kardiochirurgicznych.

Badania opisują epidemiologię ostrego uszkodzenia nerek u dzieci, w szczególności dzieci poddawanych inwazyjnej diagnostyce kardiologicznej i leczeniu kardiochirurgicznemu. Prowadzona jest ocena czynników ryzyka (klinicznych i laboratoryjnych) wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek.

 1. Miklaszewska M, Korohoda P, Sobczak A, Horbaczewska A, Filipiak A, Zachwieja K, Kobylarz K, Tkaczyk M, Drożdż D, Pietrzyk JA.: Acute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study. Kidney Blood Press Res. 2014;39(1):28-39.
 2. Markiewicz M., Krajewski W., Jander A., Lukamowicz J, Tkaczyk M.: Analiza czynników ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych – rola oceny zespołu małego rzutu w okresie pooperacyjnym. Med Ogólna Nauki Zdr 2013: 19 (1), 31-35.

Diagnostyka i leczenie powikłań przewlekłej choroby nerek u dzieci. nerek i czynników na nią wpływających. Ocena czynników psychologicznych i socjalnych wpływających na jakość leczenia i jakość życia chorych z przewlekłą chorobą nerek.

Badania realizowane są w formie współpracy wieloośrodkowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Badania wykazały zwiększony poziom lęku i stresu w populacji dzieci dializowanych w Polsce oraz wśród ich rodziców. Oceniano także negatywny wpływ przewlekłej choroby nerek na jakość życia rodzin dzieci dializowanych. Badania prowadzone lokalnie wykazały zmiany w postawie rodziców w stosunku do dzieci indukowane obecnością przewlekłych chorób nerek w tym zespołu nerczycowego.

 1. Kiliś-Pstrusińska K, Medyńska A, Adamczak P, Bałasz-Chmielewska I, Grenda R, Kluska-Jóźwiak A, Leszczyńska B, Olszak-Szot I, Miklaszewska M, Szczepańska M, Tkaczyk M, Wasilewska A, Zachwieja K, Zajączkowska M, Ziółkowska H, Zagożdżon I, Zwolińska D.: Anxiety in children and adolescents with chronic kidney disease – multicenter national study results. Kidney Blood Press Res. 2013;37(6),579-587.
 2. Kiliś-Pstrusińska K, Wasilewska A, Medyńska A, Bałasz-Chmielewska I, Grenda R, Kluska-Jóźwiak A, Leszczyńska B, Olszak-Szot I, Miklaszewska M, Szczepańska M, Tkaczyk M, Urzykowska A, Zachwieja K, Zajączkowska M, Ziółkowska H, Zagożdżon I, Zwolińska D.: Psychosocial aspects of children and families of children treated with automated peritoneal dialysis. Pediatr Nephrol. 2013;28(11):2157-2167.
 3. Kiliś-Pstrusińska K, Medyńska A, Chmielewska IB, Grenda R, Kluska-Jóźwiak A, Leszczyńska B, Niedomagała J, Olszak-Szot I, Miklaszewska M, Szczepańska M, Tkaczyk M, Urzykowska A, Wasilewska A, Zachwieja K, Zajączkowska M, Ziółkowska H, Zagożdżon I, Zwolińska D.: Perception of health-related quality of life in children with chronic kidney disease by the patients and their caregivers: multicentre national study results. Qual Life Res. 2013;22(10):2889-2897.
 4. Szałowska D, Pilarz E., Tkaczyk M.: Postawy rodzicielskie oraz funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek. Pediatr Med Rodz 2013;9, (3),276-281.
 5. Pawlak-Bratkowska M, Pilarz E, Tkaczyk M.: Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia. Pediatr Med Rodz 2013;9,(2),179-185.

Ocena progresji przewlekłej choroby nerek w populacji dziecięcej. Badania nad patogenezą oraz powikłaniami leczenia idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci. Ocena przebiegu steroidoopornych zespołów nerczycowych w populacji polskiej.

Badania prowadzone były we współpracy wieloośrodkowej i dostarczyły danych epidemiologicznych w zakresie podłoża genetycznego steroidoopornego zespołu nerczycowego w Polsce i Europie. Pod względem klinicznym badania opisały przebieg kliniczny zespołu nerczycowego od dzieciństwa do wieku dorosłego w populacji polskiej.

 1. Skrzypczyk P, Panczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M, Wawer Z, Bienias B, Zajgzkowska M, Kilis-Pstrusinska K, Jakubowska A, Szczepaniak M, Pawlak-Bratkowska M, Tkaczyk M.: Long-term outcomes in idiopathic nephrotic syndrome: from childhood to adulthood.Clin Nephrol. 2014;81(3):166-173
 2. Lipska BS, Iatropoulos P, Maranta R, Caridi G, Ozaltin F, Anarat A, Balat A, Gellermann J, Trautmann A, Erdogan O, Saeed B, Emre S, Bogdanovic R, Azocar M, Balasz-Chmielewska I, Benetti E, Caliskan S, Mir S, Melk A, Ertan P, Baskin E, Jardim H, Davitaia T, Wasilewska A, Drozdz D, Szczepanska M, Jankauskiene A, Higuita LM, Ardissino G, Ozkaya O, Kuzma-Mroczkowska E, Soylemezoglu O, Ranchin B, Medynska A, Tkaczyk M, Peco-Antic A, Akil I, Jarmolinski T, Firszt-Adamczyk A, Dusek J, Simonetti GD, Gok F, Gheissari A, Emma F, Krmar RT, Fischbach M, Printza N, Simkova E, Mele C, Ghiggeri GM, Schaefer F; PodoNet Consortium.: Genetic screening in adolescents with steroid-resistant nephrotic syndrome. Kidney Int. 2013;84(1):206-211.
 3. Lipska BS, Balasz-Chmielewska I, Morzuch L, Wasielewski K, Vetter D, Borzecka H, Drozdz D, Firszt-Adamczyk A, Gacka E, Jarmolinski T, Ksiazek J, Kuzma-Mroczkowska E, Litwin M, Medynska A, Silska M, Szczepanska M, Tkaczyk M, Wasilewska A, Schaefer F, Zurowska A, Limon J.: Mutational analysis in podocin-associated hereditary nephrotic syndrome in Polish patients: founder effect in the Kashubian population. J Appl Genet. 2013;54(3):327-333. 

Badanie częstości i czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości i funkcji nerek u dzieci dializowanych

 1. Jander A, Wierciński R, Bałasz-Chmielewska I, Miklaszewska M, Zachwieja K, Borzecka H, Zachwieja J, Olszak-Szot I, Kubicki D, Ziółkowska H, Rubik J, Szczepańska M, Runowski D, Fendler W, Tkaczyk M.: Anaemia treatment in chronically dialysed children: a multicentre nationwide observational study. Scand J Urol Nephrol. 2012;46(5):375-380
 2. Roszkowska-Blaim M, Skrzypczyk P, Jander A, Tkaczyk M, Bałasz-Chmielewska I, Zurowska A, Drozdz D, Pietrzyk JA.: The effect of peritoneal dialysis method on residual renal function in children. Adv Perit Dial. 2012;28:112-9

Analiza immunologicznych aspektów atopowego zapalenia skóry u dzieci

 1. Kamer B, Pasowska R, Dółka E, Blomberg A, Rotsztejn H.: Prevalence of atopic dermatitis in infants during the first six months of life: authors observations. Post Dermatol Alergol. 2013:30,(5),277-281.
 2. Siniewicz-Luzeńczyk K, Stańczyk-Przyłuska A, Zeman K.: Correlation between serum interleukin-31 level and the severity of disease in children with atopic dermatitis. Postepy Dermatol Alergol. 2013;;30(5):282-285.

Badania nad patogenezą i udziałem czynników immunologicznych w zaburzeniach odżywiania, chorobie trzewnej, alergii pokarmowej i  dysbakteriozie jelitowej u dzieci

 1. Szałowska-Woźniak DA, Bąk-Romaniszyn L, Cywińska-Bernas A, Zeman K. Evaluation of HLA-DQ2/DQ8 genotype in patients with celiac disease hospitalised in 2012 at the Department of Paediatrics. Prz Gastroenterol. 2014;9(1):32-37.
 2. Siniewicz-Luzeńczyk K., Krakowska A., Slemp A., Zeman K., Bąk-Romaniszyn L. Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci dolegliwościami bólowymi brzucha. Ped. Med. Rodz. 2012, 8(2), 120–123.
 3. Bak-Romaniszyn L, Szala A, Sokolowska A, Mierzwa G, Czerwionka-Szaflarska M, Swierzko AS, Zeman K, Cedzynski M.: Mannan-binding lectin deficiency in pediatric patients with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 2011; 46(10):1275-1278.
 4. Kamer B, Jasińska-Jaskuła I, Pyziak K, Blomberg A, Socha-Banasiak A.: Współwystępowanie objawów z układu pokarmowego i oddechowego u dzieci z chorobą refluksową przełyku na podstawie obserwacji własnych. Pediatr Pol 2013, 88,(3), 247-251

Badania nad klinicznymi, diagnostycznymi i molekularnymi aspektami zakażeń CMV, EBV, HCV i toksoplazmozą u dzieci

 1. Paradowska E, Jabłońska A, Płóciennikowska A, Studzińska M, Suski P, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Kasztelewicz B, Woźniakowska-Gęsicka T, Leśnikowski ZJ.: Cytomegalovirus alpha-chemokine genotypes are associated with clinical manifestations in children with congenital or postnatal infections. Virology. 2014,462-463:207-217.
 2. Jabłońska A, Paradowska E, Studzińska M, Suski P, Nowakowska D, Wiśniewska-Ligier M, Woźniakowska-Gęsicka T, Wilczyński J, Leśnikowski ZJ.: Relationship between toll-like receptor 2 Arg677Trp and Arg753Gln and toll-like receptor 4 Asp299Gly polymorphisms and cytomegalovirus infection. Int J Infect Dis. 2014,25:11-15.
 3. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Kasztelewicz B, Zawilińska B, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Woźniakowska-Gęsicka T, Kosz-Vnenchak M, Leśnikowski ZJ.: Cytomegalovirus glycoprotein H genotype distribution and the relationship with hearing loss in children J Med Virol. 2014, 86(8):1421-1427.
 4. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Suski P, Kasztelewicz B, Zawilińska B, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Woźniakowska-Gęsicka T, Czech-Kowalska J, Lipka B, Kornacka M, Pawlik D, Tomasik T, Kosz-Vnenchak M, Leśnikowski ZJ.: Distribution of cytomegalovirus gN variants and associated clinical sequelae in infants. J Clin Virol. 2013;58(1):271-275.
 5. Sułat-Syncerek D, Sobolewska-Dryjańska J, Śmiechura M, Gęsicki T, Konopka W, Woźniakowska-Gęsicka T.: Wpływ zakażenia cytomegalowirusem na stan słuchu. u dzieci. Pediatr Pol 2013;88,(2):159-163

Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego u młodych sportowców

 1. Stańczyk M, Krenc Z, Tkaczyk M.: Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej. Pediatr Med Rodz 2013;9(2),165-172.
 2. Krenc Z, Mazurowski W, Wosik-Erenbek M, Stańczyk M, Wiszniewska M.: Zmiany w spoczynkowych elektrokardiogramach młodych lekkoatletów po 8-miesięcznym okresie treningowym. Pediatr Med Rodz 2013, 9(2),173-178
Publikacje.
 1. Miklaszewska M, Korohoda P, Sobczak A, Horbaczewska A, Filipiak A, Zachwieja K, Kobylarz K, Tkaczyk M, Drożdż D, Pietrzyk JA.: Acute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study. Kidney Blood Press Res. 2014;39(1):28-39.
 2. Skrzypczyk P, Panczyk-Tomaszewska M, Roszkowska-Blaim M, Wawer Z, Bienias B, Zajgzkowska M, Kilis-Pstrusinska K, Jakubowska A, Szczepaniak M, Pawlak-Bratkowska M, Tkaczyk M.: Long-term outcomes in idiopathic nephrotic syndrome: from childhood to adulthood.Clin Nephrol. 2014;81(3):166-173
 3. Paradowska E, Jabłońska A, Płóciennikowska A, Studzińska M, Suski P, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Kasztelewicz B, Woźniakowska-Gęsicka T, Leśnikowski ZJ.: Cytomegalovirus alpha-chemokine genotypes are associated with clinical manifestations in children with congenital or postnatal infections. Virology. 2014,462-463:207-217.
 4. Jabłońska A, Paradowska E, Studzińska M, Suski P, Nowakowska D, Wiśniewska-Ligier M, Woźniakowska-Gęsicka T, Wilczyński J, Leśnikowski ZJ.: Relationship between toll-like receptor 2 Arg677Trp and Arg753Gln and toll-like receptor 4 Asp299Gly polymorphisms and cytomegalovirus infection. Int J Infect Dis. 2014,25:11-15.
 5. Paradowska E, Jabłońska A, Studzińska M, Kasztelewicz B, Zawilińska B, Wiśniewska-Ligier M, Dzierżanowska-Fangrat K, Woźniakowska-Gęsicka T, Kosz-Vnenchak M, Leśnikowski ZJ.: Cytomegalovirus glycoprotein H genotype distribution and the relationship with hearing loss in children J Med Virol. 2014, 86(8):1421-1427.
 6. Szałowska-Woźniak DA, Bąk-Romaniszyn L, Cywińska-Bernas A, Zeman K.: Evaluation of HLA-DQ2/DQ8 genotype in patients with celiac disease hospitalised in 2012 at the Department of Paediatrics. Prz Gastroenterol. 2014;9(1):32-37.
Współpraca międzynarodowa.
 • Columbia University (prof. Krzysztof Kiryluk)
 • PODONET, Heidelberg University (prof. Franz Schaeffer)
 • PREDICT (ESCAPE GROUP), Bologna University (prof. Giovanni Montini) 

Klinika uczestniczy aktywnie w budowie rejestru wad wrodzonych układu moczowego mającym na celu analizę epidemiologiczną oraz genetyczną podłoża tych wad u dzieci. Podobnie Klinika uczestniczy w międzynarodowej sieci ośrodków badających podłoże genetyczne steroidoopornych zespołów nerczycowych. Trwa także badanie naukowe organizowane przez konsorcjum ESCAPE dotyczące skuteczności profilaktyki antybiotykowej u dzieci z wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym.

Realizowane projekty.

Małgorzata Stańczyk.: „Badanie wpływu diety niskofruktozowej na ciśnienie tętnicze u dzieci ze stanem przednadciśnieniowym i nadciśnieniem tętniczym”. 2014-2016. Grant młodego naukowca ICZMP. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Anna Krakowska: „Ocena polimorfizmów genów kodujących receptory toll-podobne (TLR 2 i TLR4) oraz ich wpływu na występowanie i przebieg zakażeń dróg moczowych u dzieci z wrodzoną wadą układu moczowego” 2011- nadal. Grant młodego naukowca ICZMP. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Monika Pawlak-Bratkowska: „Częstość i zaawansowanie depresji u rodziców dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym” 2011-2012, Grant młodego naukowca. Opiekun: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Marcin Tkaczyk: „Czynniki ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek po zabiegu cewnikowania serca u dzieci z wadami wrodzonymi układu krążenia”. Grant wewnętrzny ICZMP 2014-2016.

Małgorzata Wiśniewska-Ligier: „Wpływ zmienności genetycznej genu ul144hcmv na funkcję limfocytów T i przebieg kliniczny cytomegalii u dzieci (wrodzonej lub nabytej postaci zakażenia)”. Grant wewnętrzny ICZMP: 2014-2016.

Awanse naukowe.

Leokadia Bąk-Romaniszyn 2013 – profesor nauk medycznych

Marcin Tkaczyk 2014 – profesor nauk medycznych

Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk 2014 – doktor nauk medycznych

Badania Kliniczne.
 • Randomizowane, otwarte, kontrolowane za pomocą aktywnego leku badanie bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki Ferumoxytolu w porównaniu z podawanym doustnie preparatem żelaza w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, AMAG, FER-CKD-251 i przedłużenie: An Open-Label Extension Study of the Safety and Efficacy of Ferumoxytol for the Episodic Treatment of Iron Deficiency Anemia in Pediatric Subjects with Chronic Kidney Disease, AMAG-FER-CKD-253, faza III. 2011-nadal
 • 6-tygodniowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające wpływ walsartanu w zależności dawki na spadek ciśnienia krwi u dzieci w wieku 1-5 lat, chorych na nadciśnienie, z przewlekłą chorobą nerek lub bez, z następującą po nim 20-tygodniową fazą  dostosowania  dawki, prowadzoną metodą otwartej próby, CVAL489K2306. Novartis, faza III, 2013-nadal
 • A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Cinancalcet HCI in Pediatric Subjects with Chronic Kidney Disease and Secondary Hyperparathyroidism Receiving Dialysis”, AMGEN, 20070208, faza II. 2014-nadal
 • A Multicenter, Double-blind, Randomized Study Evaluating De Novo Weekly and Once Every 2 Week Darbepoetin alfa Dosing for the Correction of Anemia in Pediatric Subjects With Chronic Kidney Disease Receiving and Not Receiving Dialysis”; AMGEN; 20050256; faza III, 2011-2014
Konferencje naukowe.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Pediatria oparta na przypadkach” Łódź 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Łódź 2015

 

data ostatniej aktualizacji: 26.08.2014