Maciej Banach

Maciej BanachProf. dr hab. n.med. Maciej Banach – Profesor kardiologii, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) (od lutego 2014r.), od października 2010 – do lutego 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Prezydium Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia. Profesor wizytujący Uniwersytet Alabama w Birmingham (UAB, USA) oraz Uniwersytetu Medycznego w Timisoarze (Rumunia). Jest autorem ponad 300 publikacji (liczba cytowań 3052 wg Web of Science Core Collection, 3788 wg SCOPUS oraz 5340 wg Google Scholar; Indeks Hirscha = 27 [WoS], 31 [SCOPUS] i 37 [i10-index: 148] według Google Scholar) oraz 31 książek z dziedziny lipidologii, kardiologii, hipertensjologii nefrologii. Jest honorowym członkiem (fellow) m.in. American Heart Association (FAHA), European Society of Cardiology (FESC), National Lipid Association (FNLA), American Society of Angiology (FASA) oraz Royal Society for Public Health (FRSPH). Jest założycielem (2012) międzynarodowej grupy ekspertów specjalizujących się w analizach z dziedziny lipidologii i hipertensjologii – Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group. Od 2015r. jest członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS). Od sierpnia 2011 roku jest Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL) oraz oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (od stycznia 2009). Jest redaktorem naczelnym Archives of Medical Science (IF=2.030). Redaktorem pomocniczym i członkiem rady naukowej kolejnych ponad 50 czasopism międzynarodowych, w tym BMC Medicine, Journal of Hypertension, International Urology and Nephrology, Lipids in Health and Disease, Scientific Reports, Expert Opinion on Pharmacotherapy czy Angiology. Jest laureatem wielu nagród, w tym Stypendium Fundacji Tygodnika „Polityka” (2006); Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008) oraz nagród Ministra Zdrowia za cykl prac badawczych (2009, 2011), zwycięzcą konkursu Super Talent w Medycynie (2012), laureatem nagrody specjalnej Sukces Roku w Ochronie Zdrowia (2013). Od 2015 jedyny Polak – członek panelu naukowego w Komisji Europejskiej na Rzecz Zdrowia (SPH).