POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NEONATOLOGICZNYCH

 Clip2 135x150 - POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NEONATOLOGICZNYCH Zarząd PTPiPN
Przewodnicząca: Aleksandra Matczak
Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt – Pawilon „B” email: prezes@ptpipn.eu
tel: 42 271 14 14
Wiceprzewodnicząca – mgr Sylwia Kamińska – Tymińska
Sekretarz – Bogumiła Nowacka
Skarbnik – Mariola Marlicka – Łuczak
Członkowie Zarządu – mgr Elżbieta Kozioł, mgr Wioletta Cedrowska-Adamus, Małgorzata Sidor-Żarna
 Obecność w internecie:
www.ptpipn.eu 

 Profil działalności:
 • Towarzystwo powstało w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającej się Neonatologii, więc tak na prawdę dla naszych małych pacjentów i dla nas pielęgniarek i położnych pracujących w oddziałach neonatologicznych i środowisku noworodka.
 • Zebranie założycielskie odbyło się 24. 06. 2013 r. w Łodzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki z inicjatywy pielęgniarek i położnych pracujących w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz Klinice Neonatologii.

 Cele Stowarzyszenia:
 • Działalność naukowa oraz jej wspieranie w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.
 • Udział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa.
 • Szerzenie wiedzy i rozpowszechniane wiadomości z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.
 • Dbanie o wysoką etykę zawodową członków towarzystwa.
 • Współudział w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie specjalności reprezentowanej przez Towarzystwo.

 Realizacja celów: 
 • Czynny udział członków w różnych formach edukacji zawodowej, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.
 • Organizację sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, zjazdów i dostępnych form szerzenia wiedzy fachowej.
 • Uczestnictwo przedstawicieli Towarzystwa w egzaminach kursów specjalizacyjnych i kwalifikacyjnych oraz konkursach na stanowiska kierownicze w danych oddziałach.
 • Wydawanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących wydawnictw.
 • Współpracę z samorządem pielęgniarek i położnych, innymi towarzystwami oraz instytucjami opieki zdrowotnej.
 • Udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.
 • Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek i położnych.
 • Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami, które mają pokrewne cele.
 • Współpracę z organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi pielęgniarstwa i położnictwa.
 • Współpracę z NFZ.

 Konferencje naukowe:
 • Konferencja naukowa ,, Pielęgniarka i Położna – przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka Urząd Miasta Łodzi 30 czerwca 2014 we współpracy z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi i Komisją Kształcenia Promocji i Rozwoju Zawodu oraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
 • Udział w I Forum Stowarzyszeń Naukowych na XII Kongresie Pielęgniarek Polskich Kraków 2014