Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Kierownik Kliniki:  p.o. Kierownika – dr n. med Ewa Świątkowska
 e-mail:

sek56@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: do godz.15 42271-1511
tel. sekretariat: po godz.15 42271-1515
fax: 42271-1510

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Anna Ciebiada- Adamiec
 • Ewa Głowacka – adiunkt
 • Jolanta Lukamowicz
 • Ewa Śpiewak
 • Ewa Świątkowska 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej (CMDL) jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym, świadczącym usługi o wysokim standardzie. Jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez  Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 3137. CMDL zostało utworzone w 2011 r. poprzez połączenie funkcjonujących od początku powstania CZMP trzech zakładów diagnostycznych: Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Immunologii Klinicznej i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej

Oferta CMDL obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych zarówno podstawowych jak i specjalistycznych w zakresie:

 • diagnostyki choroby zatorowo-zakrzepowej,
 • zaburzeń hemostazy – niedobory czynników krzepnięcia,
 • immunologicznej diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności,
 • pełnej diagnostyki hormonalnej zaburzeń endokrynologicznych,
 • wstępnej diagnostyki wad metabolicznych,
 • pełnej serologicznej diagnostyki toksoplazmozy i innych parazytoz,
 • ciągłej diagnostyki bakteriologicznej.

W ramach statutowej działalności naukowej prowadzone są badania:

 • wyznaczenie zakresu wartości referencyjnych oraz punktów odcięcia (cut-off) dla TnT hs w populacji wiekowej w zakresie 0-18 lat,
 • ocena wybranych parametrów czynnościowych limfocytów T u chorych na raka jajnika- kontynuacja tematu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu antygenu nowotworowego EpCAM na wydzielanie cytokin i ekspresję cząsteczki CD39.
Publikacje.
 1. Michał Wojciechowski, Wojciech Ordon, Ewa Głowacka, Andrzej Malinowski. Serum level of L1CAM and ALCAM in women with ovarian or endometrial cancer – pilot study ,Int J Gynecol Cancer 2013 : V.23, No.8 Suppl.1, s.1024 Uwagi: 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), 19-22 October 2013, Liverpool, UK
 2. Łukasz Janas, Marek Nowak, Ewa Głowacka, Tomasz Stetkiewicz, M. Makowski, Jacek Wilczyński. Use of HE4 and ROMA in the preoperative diagnosis of ovarian tumors W: 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) Lisbon, Portugal, November 8-11, 2012 : Proceedings Italy : Monduzzi Editoriale, 2013 s.205(950)-208, bibliogr.8 poz., summ.
 3. Starska K., Forma E., Bryś M., Głowacka E., Lewy-Trenda I., Łukomski M., Krajewska W. : Expression of TLR pathway molecules in peripheral blood mononuclear cells and their relationship with tumor invasion and cytokine secretion in laryngeal carcinoma // Adv Med Sci, 2012 V.57 no.1 s.124-135
 4. Janas Ł., Nowak M., Głowacka E., Stetkiewicz T., Wilczyński J. : Use of HE4 and ROMA in the preoperative diagnosis of ovarian tumors // W: 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) „All about Women’s Health” Lisbon, Portugal, November 8-11, 2012 : abstract book, 2012 s.92     poz.P191
 5. Nowak M., Głowacka E., Lewkowicz P., Banasik M., Szpakowski M., Szyłło K., Malinowski A., Tchórzewski H., Wilczyński J.: Inflammation and immunosuppression in patients with ovarian cancer regarding clinical stage and debulking status // W: 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) „All about Women’s Health” Lisbon, Portugal, November 8-11, 2012 : abstract book, 2012 s.46 poz.O71
 6. Markiewicz M., Krajewski W., Jander A., Lukamowicz J., Romak J., Tkaczyk M. : NGAL in children after complex cardiac surgery : does the postoperative period matter? // Pediatr Nephrol, 2012 V.27 no.9 s.1759-1760 poz.P254
 7. Kamer B., Dółka E., Pasowska R., Świątkowska E.: Usefulness of soluble transferrin receptor (sTfR) in differentiating anemia occurring in young children // Folia Histochem Cytobiol, 2012 V.50 no.3 s. 473-479
 8. Kamer B., Kulig K., Lewkowicz P., Głowacka E., Sasiak A., Tchórzewski H. : TLR4 receptor and selected cytokines in development of food allergy in infants and small children // Prz Gastroenterol, 2011 T.6 nr 6 s.370-375
 9. Starska K., Głowacka E., Kulig A., Lewy-Trenda I., Bryś M., Lewkowicz P. : Role of tumor cells in the modification of Tlymphocytes activity : the expression of the early CD69+, CD71+ and the late CD25+, CD26+, HLA/DR+ activation markers on T CD4+ and CD8+ cells in squamous cell laryngeal carcinoma. Part II. // Folia Histochem Cytobiol, 2011   V.49   no.4   pp. 593-603
 10. Starska K., Głowacka E., Kulig A., Lewy-Trenda I., Bryś M., Lewkowicz P. : Role of tumor cells in the modification of Tlymphocytes activity : the expression of the early CD69+, CD71+ and the late CD25+, CD26+, HLA/DR+ activation markers on T CD4+ and CD8+ cells in squamous cell laryngeal carcinoma. Part I. // Folia Histochem Cytobiol, 2011   V.49   no.4   pp. 579-592
 11. Jander A., Markiewicz M., Lukamowicz J., Romak J., Krajewski W., Tkaczyk M. : Lipokalina neutrofilowa jako wskaźnik ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym // Pediatr Med Rodz, 2011 T.7 nr 4 s.326-331
 12. Czkwianianc E., Durko A., Stawerska R., Lukamowicz J., Lewiński A.: Poszukiwanie zaburzeń zewnątrz- i wewnątrz wydzielniczych trzustki u dzieci z niedoborem wzrostu // Prz Pediatr, 2011 T.41 Supl.1 s.76 poz.PU-57
 13. Nasiadek M., Świątkowska E., Nowińska A., Krawczyk T., Wilczyński J., Sapota A.: Effect of cadmium on steroid hormones and their receptors in women with uterine myomas // Arch Environ Contam Toxicol, 2011 V.60 no.4 s.734-741
 14. Talar T., Gulczyńska E., Cyranowicz B., Kęsiak M., Świątkowska E. : Early fluid administration in extremely preterm newborns (with birth body mass<= 1200g) and its relationship with the level of NT-proBNP and PDA // W: 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Newcastle, United Kingdom, October 14-17, 2011 : programme book
Współpraca międzynarodowa.
Realizowane projekty.
Awanse naukowe.

Badania Kliniczne.
Konferencje naukowe.

data ostatniej aktualizacji: iar©11.09.2014