Zakład Patomorfologii Klinicznej

 

Kierownik Kliniki: p.o. Kierownika – dr n. med. Hanna Romanowicz
 e-mail:

sek55@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1281
fax: 42271-1280

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Kulig Andrzej
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Czichos Ewa

 • Dzieniecka Monika

 • Klimek Izabela

 • Kałużyński Andrzej

 • Duda-Szymańska Joanna

 • Olszak Agnieszka

 • Smolarz Beata 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

1. Zaburzenia mechanizmów molekularnych w procesie transformacji nowotworowej
Prace badawcze skupiają się na analizie wariantów polimorficznych w obrębie genów uczestniczących w procesie nowotworzenia.Badania prowadzone są z zastosowaniem technik biologii molekularnej (PCR-RFLP, ASA-PCR, techniki elektroforetyczne).

2. Wczesna diagnostyka zaśniadów groniastych
Badania dotycząoceny materiału z poronień metodami:

 • immunohistochemicznymi z przeciwciałem Ki-67
 • automatyczną metodą oceny immunoekspresji białka z użyciem programu Image-J.
 1. Smolarz B, Makowska M, Samulak D, Michalska MM, Mojs E, Wilczak M, Romanowicz H. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) of ERCC2, hOGG1, and XRCC1 DNA repair genes and the risk of triple-negative breast cancer in Polish women. Tumour Biol. 2014 Apr;35(4):3495-502. IF=2,518 MNiSW=20
 2. Dzieniecka M, Krystosiak K, Kulig A. Immunoexpression of Ki-67 in pulmonary hypoplasia. Pol J Pathol. 2013 Jun;64(2):109-13. IF=0,490 MNiSW=15
Publikacje.
 1. Smolarz B, Makowska M, Samulak D, Michalska MM, Mojs E, Wilczak M, Romanowicz H. Association between single nucleotide polymorphisms (SNPs) of XRCC2 and XRCC3 homologous recombination repair genes and triple-negative breast cancer in Polish women. Clin Exp Med, 2014, Apr 13. DOI 10.1007/s10238-014-0284-7. IF=2,397 MNiSW=20
 2. Samulak D, Grosman-Dziewiszek P, Michalska MM, Mojs E, Samulak K, Romanowicz H, Smolarz B. Evaluation of expression of the PTEN gene, oestrogen and progesterone receptors as diagnostic and predictive factors in endometrial cancer. Pathol Oncol Res. 2014 Jan;20(1):191-6. IF=1,555 MNiSW=20
 3. Krześlak A, Forma E, Jóźwiak P, Szymczyk A, Smolarz B, Romanowicz-Makowska H, Różański W, Bryś M. Metallothionein 2A genetic polymorphisms and risk of ductal breast cancer. Clin Exp Med. 2014 Feb;14(1):107-13. IF=2,397 MNiSW=20
 4. Smolarz B, Makowska M, Samulak D, Michalska MM, Mojs E, Romanowicz H, Wilczak M. Association between polymorphisms of the DNA repair gene RAD51 and ovarian cancer. Pol J Pathol. 2013;64(4):290-5. IF=0,490 MNiSW=15
 5. Smolarz B, Krawczyk T, Westfal B, Maciejczyk R, Zadrożny M, Samulak D, Michalska MM, Mojs E, Wilczak M, Romanowicz-Makowska H. Comparison of one-step nucleic acid amplification (OSNA) method and routine histological investigation for intraoperative detection of lymph node metastasis in Polish women with breast cancer. Pol J Pathol. 2013 Jun;64(2):104-8. IF=0,490 MNiSW=15
 6. Smolarz B, Zadrożny M, Duda-Szymańska J, Makowska M, Samulak D, Michalska MM, Mojs E, Bryś M, Forma E, Romanowicz-Makowska H. RAD51 genotype and triple-negative breast cancer (TNBC) risk in Polish women. Pol J Pathol. 2013 Apr;64(1):39-43. IF=0,490 MNiSW=15
 7. Forma E, Brzeziańska E, Krześlak A, Chwatko G, Jóźwiak P, Szymczyk A, Smolarz B, Romanowicz-Makowska H, Różański W, Bryś M. Association between the c.*229C>T polymorphism of the topoisomerase IIβ binding protein 1 (TopBP1) gene and breast cancer. Mol Biol Rep. 2013 May;40(5):3493-502. IF=2,506 MNiSW=20
 8. Piaseczna-Piotrowska A, Dzieniecka M, Samolewicz E, Leśniak D, Kulig A. Distribution of interstitial cells of Cajal in the neurogenic urinary bladder of children with myelomeningocele. Adv Med Sci. 2013;58(2):388-93. IF=0,796
 9. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Samulak D, Michalska M, Lewy J, Burzyński M, Kokołaszwili G. A single nucleotide polymorphism in the 5′ untranslated region of RAD51 and ovarian cancer risk in Polish women. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(4):406-10. IF=0,577 MNiSW=15
 10. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Zadrozny M, Westfa B, Baszczyński J, Kokołaszwili G, Burzyfiski M, Połać I, Sporny S. The association between polymorphisms of the RAD51-G135C, XRCC2-Arg188His and XRCC3-Thr241Met genes and clinico-pathologic features in breast cancer in Poland. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(2):145-50. IF=0,577 MNiSW=15
 11. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Połać I, Sporny S. Single nucleotide polymorphisms of RAD51 G135C, XRCC2 Arg188His and XRCC3 Thr241Met homologous recombination repair genes and the risk of sporadic endometrial cancer in Polish women. J Obstet Gynaecol Res. 2012 Jun;38(6):918-24. IF=0,841 MNiSW=20
 12. Smolarz B, Samulak D, Michalska M, Góralczyk B, Szyłło K, Lewy J, Sporny S, Kokołaszwili G, Burzyński M, Romanowicz-Makowska H. 135G>C and 172G>T polymorphism in the 5′ untranslated region of RAD51 and sporadic endometrial cancer risk in Polish women. Pol J Pathol. 2011 Sep;62(3):157-62 IF=0,490 MNiSW=15
 13. Samulak D, Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Kulig A, Sporny S. Association between Arg399Gln polymorphism of X-ray repair cross-complementing 1 (XRCC1) gene and sporadic endometrial cancer in the Polish population. Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(5):491-5. IF=0,577 MNiSW=15
 14. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Houli A, Szyłło K. Single nucleotide polymorphism in DNA base excision repair genes XRCC1 and hOGG1 and the risk of endometrial carcinoma in the Polish population. Pol J Pathol. 2011;62(2):89-94. IF=0,490 MNiSW=15
 15. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, Zadrozny M, Westfal B, Baszczynski J, Polac I, Sporny S. Single nucleotide polymorphisms in the homologous recombination repair genes and breast cancer risk in Polish women. Tohoku J Exp Med. 2011;224(3):201-8. IF=1,244 MNiSW=25
 16. Khuja M, Nouri A, Wilczyński J, Dzieniecka M, Grzesiak M, Podciechowski L, Finke D, Majos A, Stefańczyk L, Nowakowska D. Clinical challenges in the management of a prenatally diagnosed cloacal malformation. Congenit Anom (Kyoto). 2011 Jun;51(2):92-5. IF=o,147
Współpraca międzynarodowa.
Realizowane projekty.

„Zmienność genetyczna populacji polskiej w obrębie genów kodujących transportery błonowe, należące do nadrodziny białek ABC”. Powyższy temat badawczy jest częścią realizowanego większego projektu zatytułowanego „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej” POIG.01.01.02-10-005/08. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. W projekcie działaliśmy jako wykonawca w latach 2011–2013.

Awanse naukowe.

Badania Kliniczne.
Konferencje naukowe.

data ostatniej aktualizacji: iar©11.09.2014