Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko inspektora BHP w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska

I. Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych/ okresowych w dziedzinie bhp.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu bhp.
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, etc.

II. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z dziedziny bhp.
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Praktyczna znajomość przepisów, wymogów prawnych i norm bhp.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Silna motywacja do pracy i inicjatywa w działaniu.
 • Samodzielność i zaangażowanie, dobra organizacja pracy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Cv i list motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X