Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa

I. Opis stanowiska:

 • Udzielanie świadczeń medycznych w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej.
 • Sprawowanie opieki nad pacjentami.
 • Prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów, zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ.

II. Wymagania:

 • II stopień specjalizacji lekarskiej lub tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa.
 • Prawo wykonywania zawodu.
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

III. Oferujemy:

 • Pracę w młodym zespole.
 • Możliwość rozwoju fachowego oraz naukowego. Klinika wykonuje szeroki wachlarz procedur ginekologicznych, także ginekologii onkologicznej. Istnieje możliwość zrobienia specjalizacji z ginekologii onkologicznej w Klinice.
 • Umowę o pracę – pełny etat.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Spis Treści

pl Polish
X