Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Specjalista ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
zatrudni
specjalistę ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego
(3 osoby) do projektu  „COVID FAST: Ocena zmian w miąższu płucnym występujących  u pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 i ich wpływ na krążenie płucne – badanie przy użyciu autorskiego, hybrydowego protokołu opartego o RM, USG i algorytmy sztucznej inteligencji” , nr wniosku o dofinansowanie INFOSTRATEG-I/0054/2021, dofinansowanie na prace B+R, będące pomocą publiczną.

Planowane zatrudnienie dla 3 osób na okres: 1.01.2022 – 30.11.2022 w ramach umowy zlecenie:

I. Zakres zadań:

 1. Opisywanie badania z rezonansu magnetycznego.
 2. Ocena badań rezonansu magnetycznego serca.
 3. Analiza uzyskanych wyników.

II. Wymagania:

 1. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (dowolny rok specjalizacji).
 2. Biegła obsługa Systemu IntelliSpace Portal (Philips), w tym aplikacje do oceny rezonansu magnetycznego serca.
 3. Doświadczenie w ocenie badań rezonansu magnetycznego (preferowane ukończenie stażu z RM).
 4. Umiejętność obsługi programu Clininet.
 5. Samodzielność i dokładność, wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki.
 6. Dostępność na terenie ICZMP minimum 2 razy w tygodniu.

Oferujemy:

 1. Możliwość rozwoju naukowego.
 2. Umowę zlecenie.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X