Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika administracyjnego ds. projektów

1. Opis stanowiska:

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:
 2. monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy Regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych;
 3. przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej;
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskiwania środków pomocowych; 
 5. Koordynacja projektów realizowanych w ICZMP, współfinansowanych ze środków funduszy UE, w tym m. in.:
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi ICZMP w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
 8. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 
 9. Monitoring i kontrola projektów:
 10. monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych
  z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami
  i obowiązującym prawem; – przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia;
 11. przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, przygotowywanie sprawozdań
  i pozostałych dokumentów związanych z realizowanymi projektami;
 12. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,
 13. prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

2. Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym.
 3. Bardzo dobra znajomość MS Office, w tym umiejętność analizy i obróbki danych w programie MS Excel.
 4. Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 5. Zaangażowanie i wysoka motywacja do nabywania nowych doświadczeń.
 6. Odpowiedzialność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X