Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds.opisu i standaryzacji metadanych w związku z realizacją projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki <>,” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

1. Opis stanowiska:

Do obowiązków specjalisty ds. opisu i standaryzacji metadanych będzie należało:

 1. Przygotowywanie zasobów medycznych ICZMP do skanowania
 2. Tworzenie, wprowadzanie, ujednolicanie, dokonanie korekt metadanych w repozytorium  obiektów medycznych będących w zasobach ICZMP.
 3. Zarządzanie repozytorium obiektów medycznych.
 4. Współpracę z zespołami informatycznymi w zakresie wdrożenia oprogramowania i integracji  danych.
 5. Tworzenie struktur metadanych dla obiektów medycznych.
 6. Opis obiektów metadanymi.
 7. Współpraca z pracownikami Zakładu Patomorfologii ICZMP
 8. Współpraca z kierownictwem projektu Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB -MEDICAL DATA BANK”

2. Wymagania:

 1. Biegła obsługa pakietu Microsoft Office.
 2. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X