Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystenta w Pracowni COVID – 19 Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych

I. Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należą:

 1. Czynności laboratoryjne związane z analizą materiału biologicznego pod kątem obecności RNA wirusa SARS-COV2, a w szczególności:
  • przyjmowanie materiału do badań,
  • izolacja RNA z materiału biologicznego metodą manualną i automatyczną,
  • wykonywanie badań RT-PCR,
  • analiza wyników,
  • autoryzowanie wyników,
  • raportowanie wyników w dedykowanych bazach.
 2. Uzgadnianie, sporządzanie, uzupełnianie i modyfikowanie procedur diagnostycznych w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych w ramach obowiązków służbowych.
 3. Zgodne z przepisami prowadzenie wymaganej dokumentacji laboratoryjnej.
 4. Współodpowiedzialność za stan i zamówienia odczynników i sprzętu związanego z badaniami lub diagnostyką prowadzoną w ramach obowiązków służbowych; odpowiednio wczesne sygnalizowanie problemów w tym zakresie.
 5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych systemach kontroli badań laboratoryjnych.
 6. Praktyczna znajomość oprogramowania niezbędnego dla wykonywanych obowiązków służbowych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie medycyny laboratoryjnej/analityki medycznej/biologii molekularnej/genetyki molekularnej/biotechnologii.
 2. Preferowana tematyka pracy magisterskiej z zakresu biologii molekularnej (genetyki molekularnej, biotechnologii).
 3. Preferowany minimum 2-letni staż pracy z doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie techniki izolacji, amplifikacji i sekwencjonowania DNA/RNA.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office.
 5. Samodzielność i dokładność, wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się.
 6. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X