Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku  Asystenta / Młodszego asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych

I. Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 2. Obsługa aparatury medycznej
 3. Autoryzacja wyników badań
 4. Prowadzenie dokumentacji badań – stosowanych procedur, przebiegu badań, uzyskiwanych wyników, ich archiwizacji, sprawozdawczości w tych zakresach)
 5. Ewidencja i archiwizacja próbek materiału biologicznego
 6. Dbałość o funkcjonowanie pracowni w zakresie posiadanej aparatury, zaopatrzenia
  w drobny sprzęt i odczynniki, z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do postępowań przetargowych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna
 2. Aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 3. Dobra znajomość języka angielskiego
 4. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie   w wykonywane obowiązki

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i List motywacyjny
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X