Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Inspektora pełniącego funkcję asystenta ds. archiwizacji i administracji w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

I. Opis stanowiska:

Do obowiązków Inspektora pełniącego funkcjęasystenta ds. archiwizacjii administracji będzie należało:

 1. Wsparcie działań Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).
 2. Aktywności promocyjne, marketingowe CWBK, w tym zarządzanie stroną internetową, aktywnościami w social mediach.
 3. Archiwizowanie dokumentacji z badań klinicznych.
 4. Koordynowanie obiegu dokumentacji.
 5. Współpraca ze Sponsorami badań klinicznych, CRO, podmiotami partnerskimi i innymi instytucjami z obszaru badań klinicznych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2
 3. Zarządzanie oraz koordynowanie obiegiem dokumentacji, w tym organizowanie archiwizacji przez firmę zewnętrzną
 4. Wiedza i doświadczenie z zakresu kształtowania pożądanego wizerunku w otoczeniu oraz pozytywnych postaw wobec zarówno samej organizacji jak i jej celów i wartości
 5. Umiejętność w prowadzeniu mediów społecznościowych, akcji promocyjnych i wszelkich działań związanych z promocją

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X