Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. IT w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

I. Opis stanowiska:

Do obowiązków specjalisty ds. ITbędzie należało:

 1. Zapewnienie nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem wszystkich systemów i aplikacji, strony internetowej oraz mediów społecznościowych, z których korzysta Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych(OnkoCWBK).
  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i wykorzystywanych

systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

 • Optymalizacja pracy biurowej przy pomocy MS Office.
  • Opieka nad serwerem OnkoCWBK..
  • Wsparcie w wyłonieniu dostawcy systemów IT dla CWBK oraz ich implementacja i integracja z systemami szpitala (m.in. system do realizacji studium wykonalności feasibility, w tym szybkie wyszukiwanie potencjalnych uczestników badania, ewidencja zrealizowanych feasibility, system do zarządzania budżetami badań: wyceny, rozliczenia, analiza przychodów, kosztów zysków, monitorowanie wskaźników finansowych, analiza rozliczeń ze Sponsorem i z NFZ, system do zarządzania badaniami: rejestr badań klinicznych, eCRF, moduł IWRS, moduł eIMF, moduł ISF).

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie informatyczne
 2. Dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows i Linux
 3. Dobra znajomość budowy sprzętu komputerowego
 4. Dobra znajomość pakietu MS Office

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X