Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. jakości
w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

I. Opis stanowiska:

Do obowiązków specjalisty ds. jakości będzie należało:

 1. Wsparcie działań Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).
 1. Tworzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji
 2. Kontrola jakości prowadzonych badań w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
 3. Monitorowanie niekomercyjnych badań, zapewniając tym samym wysoką jakość danych uzyskiwanych w badaniach.
 4. Prowadzenie nadzoru nad procesami związanymi , w szczególności:
 5. procesie świadomej zgody pacjenta na badanie,
 6. bezpieczeństwa pacjenta,
 7. zarządzania lekiem badanym,
 8. zgodności z protokołem badania klinicznego,
 1. Rozwiązywanie problemów w badaniu (np. powtarzające się niezgodności z protokołem, brak raportowania zdarzeń niepożądanych i inne)
 2. Organizacja regularnych szkoleń dla personelu CWBK w zakresie:
 3. Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good ClinicalPractice),
 4. standardowych procedur postępowania (ang. Standard Operating Procedure, SOP) –zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiedniej procedurze,
 5. specyfiki prowadzonych w ośrodku badań klinicznych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne.
 2. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good ClinicalPractice, ICH GCP) oraz regulacji prawnych i wytycznych dotyczących badań klinicznych.
 3. Umiejętność tworzenia nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji.
 4. Kompetencje w zakresie kontroli jakości oraz monitorowania prowadzonych badań klinicznych.
 5. Organizacja szkoleń dla personelu OnkoCWBK.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydatao wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X